Teams gezocht

Het teamleren onderzoek is in volle gang. Momenteel zijn deelnemende teams bezig om de vragenlijst van wave 3 in te vullen. Daarnaast organiseren we een interview onderzoek waarin we willen uitzoeken bij welke taken in het beroepsonderwijs docenten samenwerking opzoeken met collega’s en bij welke taken niet. Hiervoor zijn we nog op zoek naar team in het MBO.…

Elke MBO instelling streeft naar goed onderwijs en goed opgeleide, gemotiveerde deelnemers. Hier wordt in docententeams hard aan gewerkt. Daarnaast moet landelijk beleid worden opgepakt en uitgevoerd, niet alleen door de managers, maar juist ook door docenten.

Docententeams verzorgen samen de onderwijsprogramma’s voor één of meerdere opleidingen. Door in docententeams onderwijs te ontwikkelen en af te stemmen kan de kwaliteit van het onderwijs hoog gehouden worden. Een goed onderwijsprogramma motiveert deelnemers en voorkomt studentuitval.

Het MBO kent grote diversiteit van deelnemers.Deelnemers verschillen niet alleen in niveau,maar bijvoorbeeld ook in vooropleiding, afkomst en motivatie. Voor een docent is het een hele opgave om alle deelnemers goed te kunnen bereiken.

De docent kan niet meer zonder het onderwijsteam. Goede samenwerking tussen docenten speelt een sleutelrol bij het succesvol invoeren van nieuwe maatregelen, zoals de nieuwe kwalificatiedossiers, een verbetering in de BPV-begeleiding en Focus op Vakmanschap en bij de uitvoering van goed onderwijs.