Over teamleren

In het MBO is samenwerking tussen docenten niet altijd vanzelfsprekend; docenten staan vaak alleen voor de klas. Samenwerking in teams is echter belangrijk om onderwijsontwikkeling op gang te brengen. Om dit effectief te doen, moeten docenten kennis delen, reflecteren en gezamenlijk nieuwe inzichten uitwerken. Een proces dat ook wel teamleren wordt genoemd.

Gezien het belang van teamleren zijn docenten en teamleiders steeds meer geïnteresseerd in aspecten die het teamleren ondersteunen en verbeteren. Uiteindelijk kan effectieve samenwerking in de vorm van teamleren namelijk leiden tot gezamenlijke opbrengsten, zoals een nieuw curriculum , vakgericht studiemateriaal of ‘gewoon’ tevreden deelnemers. Geen school, geen team en geen collega is echter hetzelfde. Welke vorm van teamleren is dus het meest effectief? En hoe kan teamleren het beste worden ondersteund vanuit de organisatie en de teamleider? Deze onderwerpen staan centraal in ons onderzoek.

Puzzel - versie website

Wij zien het docententeam als het centrale puzzelstuk, dat het onderwijs, de mbo-organisatie, deelnemers en collega docenten met elkaar kan verbinden. Inzichten in teamprocessen ontbreken alleen nog vaak. Hoe dit puzzelstuk met de andere aspecten in verbinding staat, is daardoor grotendeels onduidelijk.

Daarom willen wij de puzzelstukjes met elkaar verbinden en daarvoor hebben we uw hulp nodig! Momenteel hebben al zo’n 50 docententeams verspreid over heel Nederland hun medewerking toegezegd. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen, zoeken we nog meer teams.

Wat u daarvoor terugkrijgt? Inzicht in hoe uw team samenwerkt en samen leert en hoe uw team dat ten opzichte van andere deelnemende docententeams doet. Door deel te nemen, kunt u zichzelf de spiegel voorhouden: welke processen gaan goed en welke kunnen verbeterd worden? Hoe ontwikkelt uw team zich gedurende 3 jaar op deze gebieden? En hoe zijn deze processen gerelateerd aan de mate van ondersteuning vanuit het management, de manier waarop onderwijs wordt vormgegeven en resultaten van deelnemers?

Hiervoor vragen wij teamleden om gedurende 3 jaar, jaarlijks een korte vragenlijst in te vullen. Dit kost hen per keer zo’n 30 minuten en na elke meting krijgt het team de resultaten teruggekoppeld in een rapportage. Een beperkte tijdsinvestering die veel interessante informatie kan opleveren. Daarnaast gaan we met een aantal teams uitgebreider op zoek naar hoe teamleerprocessen verbeterd kunnen worden door gebruik te maken van interviews, observaties en simulaties. Dit levert die teams extra inzichten op.

Aanmeldknop

 

Meer weten? Klik op één van de onderstaande blokken:

Team & OrganisatieTeam & Onderwijs
Team & DocentenTeam & Deelnemers