Renate Wesselink

Op deze pagina zal steeds één van de onderzoekers van het Team Up for Learning and Professionalisation zich voorstellen. Dit keer is het de beurt aan Renate Wesselink, universitair docent aan de Wageningen Universiteit.

Renate

 

Wat is je achtergrond?

Na mijn studie Onderwijskunde in Enschede ben ik gestart in Wageningen. Hoewel ik me van te voren niet kon voorstellen wat ik daar allemaal kon doen, werk ik er al meer dan 13 jaar met veel plezier. Mijn afstudeerrichting in Enschede betrof HRD ofwel leren en ontwikkelen van werknemers. In het begin in Wageningen heb ik me vooral bezig gehouden met beroepsonderwijs en dan vooral het agrarische ofwel groene beroepsonderwijs. Ik ben gepromoveerd op het thema competentiegericht beroepsonderwijs. Het implementeren en realiseren van competentiegericht beroepsonderwijs gaf mij het inzicht dat de rollen van docenten ontzettend aan het veranderen waren. Van overwegend expert naar coach en team player. Door alle ervaringen in het beroepsonderwijs werd duidelijk dat docenten meer en meer in teams moeten gaan werken.

Wat is de meerwaarde van dit project?

De meerwaarde van het project zit hem er vooral dat docententeams en managers uiteindelijk leren hoe zij het meeste aan elkaar hebben. En dat dat invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Een onderzoeksvraag die in mijn proefschrift nog onbeantwoord is gebleven is de toegevoegde waarde van competentiegericht onderwijs. Hoewel deze term als dusdanig nu niet meer wordt gebruikt, zijn er vele ontwikkelingen in het beroepsonderwijs gaande die gelijkenissen hebben met competentiegericht beroepsonderwijs. De toegevoegde waarde is tweeledig. Aan de ene kant verwachten we dat studenten meer gemotiveerd zijn. Het onderwijs weerspiegelt meer de beroepspraktijk en hierdoor zijn de studenten beter voorbereid op deze beroepspraktijk en zullen derhalve minder opstartproblemen ondervinden als zij starten op de arbeidsmarkt. In dit onderzoek wordt deze onderzoeksvraag ook meegenomen.

Waarom ben je begonnen aan dit project?

Het samenbrengen van onderzoek op het terrein van HRD en HRM en op het gebied van beroepsonderwijs geeft mij veel energie. Het samenwerken met Tilburg University is een verrijking. Het brengt nieuwe kennis en gezamenlijk kunnen we echt wat betekenen voor het beroepsonderwijs.