Machiel Bouwmans

Op deze pagina zal steeds één van de onderzoekers van het Team Up for Learning and Professionalisation project zich voorstellen. Dit keer is de beurt aan Machiel Bouwmans, promovendus aan de WUR.

Machiel Bouwmans MSc (WUR)
Machiel Bouwmans MSc (WUR)

Wat is je achtergrond?

“Ik heb een achtergrond in sociologie en politicologie. Niet direct een achtergrond die je zou verwachten van een promovendus die zich de komende jaren gaat verdiepen in professionalisering van docententeams in het beroepsonderwijs. Maar na mijn studies heb ik enkele jaren als beleidsonderzoeker in de onderwijssector gewerkt en in die periode heb ik het beroepsonderwijs leren kennen als een zeer boeiende sector. Ik heb verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder het monitoronderzoek van de VM2 experimenten. Binnen deze experimenten werken docenten van het vmbo en mbo samen om een doorlopende leerweg vorm te geven, zodat leerlingen zonder over te hoeven stappen van het vmbo naar mbo een startkwalificatie kunnen behalen. Voor het succes van dit traject is samenwerking binnen deze nieuwe docententeams erg belangrijk en tegelijkertijd een grote uitdaging. Professionalisering van deze teams is belangrijk en dat is ook waar mijn huidige onderzoek op gericht is.”

Wat is de meerwaarde van dit project?

“De meerwaarde voor deelnemende docententeams is dat ze inzicht krijgen in het verloop van hun eigen professionalisering. Hoe staan zij ervoor in verhouding tot collega’s? Op welke vlakken kan het team zich nog ontwikkelen en op welke vlakken doen ze het al heel goed? Daarnaast krijgen ze inzicht in welke kenmerken van de schoolorganisatie en hun eigen team bevorderend of wellicht belemmerend werken voor teamprofessionalisering. Belangrijke informatie voor docententeams, managers en schoolleiders, lijkt me.”

“Uiteraard is het onderzoek ook wetenschappelijk zeer relevant. Professionalisering van docententeams in het beroepsonderwijs is nog niet vaak onderzocht. Doordat wij met een team van onderzoekers ons de komende jaren hierin gaan verdiepen, kunnen we nieuwe inzichten ontwikkelen. Die inzichten zijn overigens niet alleen bedoeld voor de wetenschap, we blijven in dit onderzoek nauw samenwerken met het veld. We maken de resultaten toegankelijk voor de wetenschap en de onderwijssector en hopen zo bij te kunnen dragen aan de verdere professionalisering van docententeams.”

Heb je nog een laatste opmerking?

“Ik heb erg veel zin in het project. Het zal een uitdagend onderzoek worden, waar hopelijk veel bruikbare kennis voor alle partijen uit naar voren komt. Het is leuk om te zien dat veel docententeams het nut hiervan ook inzien en graag willen meewerken. Momenteel zoeken we nog teams die zich aan ons willen verbinden, dus neem contact met ons op. We komen het project graag aan u toelichten.”

 

Wil je meer weten over Machiel Bouwmans of heb je een specifieke vraag aan hem? Stuur dan een e-mail naar: machiel.bouwmans@wur.nl