Team & Organisatie

TeamlerenTeam & DocentenTeam & DeelnemersTeam & Onderwijs

Team & organisatie - kleinElke MBO instelling streeft naar goed onderwijs en goed opgeleide, gemotiveerde deelnemers. Hier wordt in docententeams hard aan gewerkt. Daarnaast moet landelijk beleid worden opgepakt en uitgevoerd, niet alleen door de managers, maar juist ook door docenten.

De beleidsmaatregelen blijven niet beperkt tot het eigen klaslokaal. Vanwege de klasoverstijgende impact, de beroepspraktijk bestaat immers ook niet uit vakken, is het van belang dat docenten samenwerken. Een voorwaarde voor goede, efficiënte samenwerking is dat docententeams worden ondersteund vanuit het management. Een beleidsmedewerker van een deelnemend AOC licht dit toe:

 “We willen anticiperen op de vele ontwikkelingen die in het onderwijs gaande zijn. Dit werkt volgens ons beter door teams eigenaarschap te geven over de manier waarop ze met deze ontwikkelingen kunnen omgaan.”

Organisatie 2

De wijze waarop managers docententeams ondersteunen, verschilt per instelling en per locatie en zelfs per team.Sommige teams werken autonoom, terwijl andere teams meer gestuurd worden. Welk soort ondersteuning vanuit het management werkt het beste? Zorgt coachend leiderschap voor een meer lerende omgeving of hebben teams juist behoefte aan gespreid leiderschap, waardoor ze zelfstandig besluiten kunnen nemen en uitvoeren? Deze, en andere aspecten worden meegenomen in het onderzoek naar teamleren in het MBO.

 

Aanmeldknop