Marianne van Woerkom

Op deze pagina zal steeds één van de onderzoekers van het Team Up for Learning and Professionalisation zich voorstellen. Dit keer is het de beurt aan Marianne van Woerkom, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg.

dr. Marianne van Woerkom (UvT)

dr. Marianne van Woerkom (UvT)

Wat is je achtergrond?

Ik heb onderwijskunde met als specialisatie beroeps- en bedrijfsopleidingen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens heb ik enkele jaren bij Stoas Onderzoek gewerkt waar ik onderzoek deed op het snijvlak tussen leren en werken. In deze periode ben ik ook gepromoveerd aan de Universiteit van Twente op mijn proefschrift “Critical reflection. Bridging individual and organisational learning”. In 2003 ben ik gaan werken bij het departement Human Resource Studies van Tilburg University en daar werk ik nu nog steeds. Als universitair hoofddocent geef ik onderwijs en doe ik onderzoek op het gebied van leren en ontwikkelen in organisaties.

Wat is de meerwaarde van dit project?

In steeds meer werkcontexten moeten mensen samenwerken om een product of dienst te leveren. Dit geldt zeker in het MBO waar vaak met interdisciplinaire teams wordt gewerkt die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een opleiding. Maar samenwerken in een team waar mensen qua opleidingsachtergrond en ervaring sterk van elkaar verschillen is niet altijd gemakkelijk. Dat is de paradox van teamwork: aan de ene kan kun je met al die verschillende perspectieven die teamleden inbrengen je voordeel doen, aan de andere kant zijn mensen vaak juist geneigd om samen te willen werken met mensen die sterk op hen lijken. In dit onderzoek gaan we op zoek naar de randvoorwaarden die nodig zijn voor teamleren en goede team prestaties.

Waarom ben je begonnen aan juist dit project?

Het schrijven van dit projectplan was ook een mooi staaltje teamwork waarbij de verschillende expertisegebieden van de teamleden sterk complementair waren. Door het bijeenbrengen van onze kennis op het terrein van het beroepsonderwijs, het leren van docenten, Human Resource Management en teamleren konden we een dit thema vanuit verschillende perspectieven belichten. Met de komst van onze zeer inventieve en proactieve aio’s is dit team bijna op volle sterkte. Bijna, want we zijn nog op zoek naar een postdoc die ons met name in de tweede helft van het project gaat ondersteunen bij het analyseren van de complexe data die we gaan verzamelen.