Piety Runhaar

Op deze pagina zal steeds één van de onderzoekers van het Team Up for Learning and Professionalisation zich voorstellen. Dit keer is het de beurt aan Piety Runhaar, universitair docent aan de Wageningen Universiteit.

dr. Piety Runhaar (WUR)

dr. Piety Runhaar (WUR)

Wat is je achtergrond?

Ik heb sociale en organisatiepsychologie gestudeerd in Utrecht en ben eerst gaan werken als trainer sociale en communicatieve vaardigheden bij de Koninklijke Marechaussee (Kmar). Dit was een erg leuke baan waarbij ik zowel training gaf op kazernes als binnen het opleidingscentrum. Na enkele jaren kende ik de organisatie door en door en werd ik nieuwsgierig of de sociale processen op de werkvloer die ik binnen de Kmar zag, specifiek voor deze organisatie waren, of dat deze ook in totaal andere organisatiecontexten voorkwamen. Ik ben toen gaan werken voor een adviesbureau dat zich vooral op de onderwijssector richt; KPC Groep. Ik heb hier met veel enthousiasme gewerkt en ben binnen verschillende onderwijssectoren bezig geweest met onderwerpen als de implementatie van (integraal) personeelsbeleid en professionalisering van docenten. Mijn interesse mondde uit in een promotieonderzoek aan de Universiteit Twente waarin ik het informele leren van MBO docenten onderzocht. Vooral de vraag welke persoons- en organisatiekenmerken hen hinderen en stimuleren om van elkaar te leren vond ik interessant.

Wat is de meerwaarde van dit project?

Binnen het onderwijs, en zeker binnen het MBO, wordt steeds meer in teams gewerkt. Multidisciplinair onderwijs vraagt dat docenten gezamenlijk onderwijs vorm geven. Omdat het docentschap van oudsher solistisch is, komt samenwerking niet van zelf van de grond, laat staan dat gezamenlijk leren automatisch gebeurt. We hebben op dit moment onvoldoende kennis over welke factoren hier nu allemaal een rol bij spelen. M.a.w. aan welke knoppen moeten we draaien om teams effectief te laten zijn en meer dan een groep docenten die op administratieve grond een eenheid vormen? Ik vind dit niet alleen vanuit organisatiepsychologisch oogpunt interessant, het is ook een vraag die mensen in de praktijk bezighoudt. Met ons project beogen we dan ook antwoorden op deze vraag te krijgen.

Waarom ben je begonnen aan juist dit project?

Het leuke aan het project is niet alleen de relevantie maar ook het teamwerk. Ook wij zijn docent en werken in een multidisciplinair team dat moet leren samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise. Dat lukt ons tot nu toe vrij goed. Omdat ons team bestaat uit onderwijskundigen, psychologen en HRD experts, vullen we elkaar goed aan. Wat me ook aanspreekt is de sterke link met de praktijk; geen puur theoretisch onderzoek, maar een onderzoek waarin nauw samengewerkt en geleerd wordt met de praktijk.